Tuesday, October 23, 2012

METODOLOGI DAKWAH KEPADA NON MUSLIM


1.0       PENDAHULUAN
Dakwah sebagai salah satu disiplin ilmu baru yang wajar dipelajari oleh setiap individu muslim. Walau bagaimanapun asas-asas dan prinsip ilmu ini telah dipraktikkan oleh Baginda Rasulullah s.a.w sejak baginda memulakan kerja-kerja dakwah iaitu sebaik sahaja Baginda diutus menjadi Rasul serta diperintahkan untuk berdakwah dan menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia oleh Allah s.w.t.
Dakwah yang baginda jalankan adalah berpandukan kepada wahyu yang diterima baginda daripada Allah s.w.t. Namun begitu dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana kegiatan-kegiatan lain, Baginda s.a.w juga menggunakan kebijaksanaannya sendiri namun pada hakikatnya merupakan wahyu yang datangnya daripada Allah s.w.t.  Firman Allah s.w.t :
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ (٣(
Maksudnya : Dan dia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. 
(an-Najm; 53: 3)
Pada zaman sahabat kegiatan dakwah juga dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diasaskan oleh Baginda s.a.w dan berterusan hingga ke zaman kegemilangan empayar Islam yang seterusnya. Prinsip-prinsip yang telah dibentuk oleh Baginda s.a.w terus dipelihara, dihayati dan diperkembangkan serta disesuaikan dengan persekitaran semasa, tempat dan kumpulan sasaran dakwah. Firman Allah s.w.t:

قُلۡ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ‌ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۟ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى‌ۖ وَسُبۡحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۟ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ (١٠٨(
Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." 
(Yusuf; 12: 108)
Pendek kata prinsip-prinsip berdakwah berdasarkan kepada petunjuk al-Quran dan bimbingan al-Sunnah. Kefahaman dan penghayatan para pendakwah terhadap prinsip-prinsip ini pada masa lalu  telah meletakkan gerakan dakwah Islamiah di mercu kegemilangan. Oleh yang demikian para pendakwah pada masa kini juga tidak boleh lari dari menggunakan prinsip-prinsip dakwah yang telah dianjurkan oleh Baginda s.a.w sekiranya inginkan kejayaan dalam sesebuah kerja dakwah.

2.0       DEFINISI DAKWAH
2.1       Dari Sudut Bahasa
Dakwah dari segi bahasa berasal dari perkataan Arab (دعا –  يدعو – دعوه – دعاية   (yang bererti seruan, panggilan atau ajakan. Kata dasar dakwah dalam penggunaan Bahasa Arab boleh diguna pakai untuk 17 makna yang berlainan (Munjid al-Tulab, t.th.: 200). 
Dakwah juga didefinisikan sebagai kegiatan menyeru dan membimbing serta meyakinkan secara baik dalam usaha mempengaruhi orang lain supaya menyedari dan mengamalkan ajaran agama (Islam). Selain itu ia juga didefinisikan sebagai patuh kepada ajaran agama Islam dengan lebih sempurna (sebagaimana yang kelihatan pada tingkah laku dan pergaulan serta cara berpakaian) sedangkan dulu dia selalu bergaul bebas dan berpakaian moden tetapi sekarang ini sudah dakwah (Kamus Dewan edisi ketiga, 1998: 244-245).

2.2       Dari Sudut Istilah
Pelbagai bentuk definisi dakwah telah dikemukan oleh para ilmuan Islam. Antara definisi yang diberikan ialah dakwah itu ialah “Kalimah Syahadah”. Pengertian ini berdasarkan kepada surat yang diutus oleh Baginda Nabi s.a.w kepada Hiraqla, sepertimana juga seruan dibuat terhadap pemerintah-pemerintah agama kafir yang lain.
Ghalwasiy mendefinisikan dakwah kepada dua pengertian iaitu agama Islam dan kegiatan menyampaikan agama Islam. Sekiranya dikatakan dikatakan “dia ini adalah daripada orang-orang dakwah”, maka perkataan dakwah disini bermaksud penyebaran agama Islam. Jika diakatakan “ikutlah dakwah Allah”, maka maksudnya ialah agama Islam. Seterusnya Ghalwasiy mengatakan dakwah juga telah menjadi nama bagi satu disiplin ilmu yang lain yang mana mempinyai ruang lingkup perbahasan, cirri-ciri dan matlamat-matlamatnya yang tersendiri (Ghalwasiy, 1978: 10-11).
Ada juga dalam kalangan ulama dan cendekiawan Islam yang mendefinisikan dakwah sebagai panggilan ke jalan Allah iaitu agama Islam, suatu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w (Karim Zaidan, 1972: 10-11). Definisi lain yang diberikan bagi member makna kepada dakwah ialah usaha membentuk perbuatan atau percakapan untuk menarik manusia kepada kebaikan dan petunjuk (al-Ansari, 1984: 4)
Al-Ansari juga telah memetik definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa orang ulama. Salah satu daripadanya ialah pendapat yang diberikan oleh Syeikh Ali Mahfuz dalam kitabnya, Hidayah al-Mursyidin, iaitu dakwah bererti mendorong manusia kearah kebaikan dan petunjuk serta menyuruh berbuat makruf dan melarang berbuat munkar demi untuk mencapai kebahagian serta-merta (dunia) dan kemudian (akhirat) (al-Ansari, 1984: 5).
Rangkaian perkataan “Dakwah Islamiyyah” sebagai suatu istilah yang khusus dan penting dalam usaha penyebaran, pengembangan dan pemahaman kepada Islam sebagai agama yang diamal dan diterima pakai serta menjadi cara hidup manusia. Atas dasar dan prinsip inilah, pelbagai pengertian dan definisi bagi dakwah Islamiyyah telah dibuat.
Pengertian dan kefahaman tentang pengertian dakwah Islamiyyah seperti yang dinyata adalah bertepatan dengan firman Allah dalam al-Quran :
قُلۡ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ‌ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۟ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى‌ۖ وَسُبۡحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۟ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ (١٠٨(
Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." 
(Yusuf; 12: 108)

3.0       SEJARAH DAKWAH
Setelah Baginda Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Baginda telah memulakan kerja-kerja dakwah sebagimana yang telah di perintahkan oleh Allah s.w.t. Dakwah yang dijalankan oleh Baginda s.a.w boleh dibahagikan kepada dua iaitu dakwah secara rahsia dan dakwah secara terbuka.
3.1       Dakwah Secara Rahsia
Nabi Muhammad s.a.w mula menyahut seruan Allah s.w.t untuk menyampaikan dakwah tetapi secara rahsia untuk menghindari usaha berdakwah dari dapat dikesan akan akan mendatangkan tentangan daripada pihak kafir Quraisy. Dakwah ini meliputi ahli keluarga dan sahabat handai Baginda s.a.w sahaja.
Pada peringkat permulaan dakwah ini, orang yang pertama sekali menerima dakwah Baginda s.a.w ialah isteri Baginda iaitu Khadijah binti Khuwailid diikuti Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, khadam dan anak angkat Baginda, Abu Bakar As-Sidiq, Uthman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas dan Al-Arqam bin Abi Arqam.
Kesemua sahabat-sahabat Baginda ini bertemu dengan nabi s.a.w secara sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam demi untuk mengelak daripada diketahui musuh. Apabila ada diantara mereka yang ingin melaksanakan ibadah, mereka akan pergi ke lorong-lorong sunyi untuk melakukan ibadah tersebut. Pada peringkat permulaan ini hanya seramai 30 orang dari kalangan lelaki dan wanita yang memeluk Islam. Mereka telah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat pentarbiahan dan menyampaikan kefahaman berkaitan agama Islam. Jumlah ini akhirnya bertambah kepada 40 orang. Kebanyakkan daripada meraka adalah terdiri daripada golongan fakir miskin, hamba-hamba dan mereka yang tiada kedudukan dalam masyarakat.

3.2       Dakwah Secara Terbuka
Apabila semakin ramai penduduk Makkah yang telah menerima dan memeluk Islam, maka berita mengenai kedatangan agama Islam telah tersebar luas ke seluruh Kota Makkah. Setelah hal ini berlaku, Allah s.w.t telah memerintahkan Baginda Nabi Muhammad s.a.w untuk menyampaiakan dakwah Baginda secara terang-terangan. Firman Allah s.w.t:
فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ (٩٤(
Maksudnya: Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.
(al-Hijr; 15: 94)
Setelah menerima wahyu ini, Rasulullah s.a.w terus naik ke Safa dan memanggil, “Wahai Bani Fihr, Wahai Bani Adi”, setelah itu mereka semua berkumpul dan bagi yang tidak dapat hadir, mereka mengirimkan orang untuk mendapatkan maklumat yang disampaikan oleh Muhammad s.a.w dalam perhimpunan itu. Rasulullah s.a.w berkata kepada mereka, “Bagaimana kalau aku katakana bahawa di belakang bukit ini ada sekumpulan tentera yang ingin menyerang kamu semua, adakah kamu percaya.” Jawab mereka, “Ya kami percaya kerana kamu tidak pernah berdusta.” Baginda menyambung, “Ketahuilah bahawa aku Rasul yang diutus kepada kamu untuk mengingatkan kamu akan azab yang pedih.” Lalu Abu Lahab dengan lantang bersuara, “Celaka kamu pada hari ini, adakah ini sahaja yang kamu ingin katakana dengan menghimpunkan kami.”
Rentetan daripada kata-kata Abu Lahab itu, Allah s.w.t telah menempelak Abu Lahab dalam firman-Nya:
تَبَّتۡ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ۬ وَتَبَّ (١(
Maksudnya: Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama.
(al-Masad; 111: 1)
Setelah itu, Rasulullah s.a.w telah turun dari bukit dan melaksanakan firman Allah s.w.t yang bermaksud, “Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat” dengan mengumpulkan seluruh ahli keluarganya dan berkata, “Wahai Bani Ka’ab bin Luai, selamatkan diri kamu dari api neraka! Wahai Bani Murrah bin Ka’ab, selamatkanlah diri kamu dari api neraka! Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kamu dari api neraka! Sesungguhnya aku tidak akan dapat menolongmu dihadapan Allah s.w.t selain bahawa kamu mempunyai talian kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya.” (Rusydi Ramli al-Jauhari, 2012: 218)
Dakwah secara terbuka seperti ini telah mendapat tentangan daripada musyrikin Makkah dengan alasan mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Semua kaum Quraisy menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w termasuk bapa saudaranya sendiri Abu Lahab yang pada awalnya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w kecuali Abu talib yang sentiasa menjadi pelindung kepada Nabi walaupun beliau tidak memeluk Islam hingga ke akhir hayatnya. Setelah bermulanya dakwah secara terbuka maka bermulalah juga siri-siri penyiksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Seorang demi seorang umat Islam yang gugur syahid akibat diseksa dengan begitu hebat sekali.
4.0       RUKUN-RUKUN DAKWAH
Bagi memastikan sesuatu usaha atau kerja-kerja dakwah itu berjaya mencapai matlamatnya, gerak kerja dakwah tersebut perlu dilakukan dengan teliti dan sebaik mungkin. Oleh yang demikian, dalam memastikan dakwah ini berjaya, setiap rukun-rukun dakwah perlu ada dan di patuhi agar modus aperandi dakwah tidak tersasar dari landasan yang sepatutnya.
Antara rukun-rukun dakwah yang ada ialah:
a)        Pendakwah ( الداعي )
Pendakwah merupakan satu elemen yang penting yang perlu ada dalam berdakwah. Hal ini kerana pendakwah merupakan penggerak kepada kerja-kerja dakwah yang dilakukan. Bagi menjadi seorang pendakwah yang baik, beberapa kriteria pendakwah perlu ada dalam diri seseorang yang ingin menjalankan kerja-kerja dakwah agar mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat.
Antara kriteria yang perlu ada pada seorang pendakwah atau daie ialah:
            i.            Ilmu pengetahuan yang luas
Sebagai seorang agen perubahan dalam masyarakat, aspek berkaitan ilmu pengetahuan perlu dititik beratkan. Pendakwah sebagai penggerak perubahan atau transformasi yang ingin dilakukan perlu memiliki ilmu pengetahuan yang secukupnya agar mudah untuk berhujah jika dia diajukan pelbagai persoalan dari orang yang didakwahnya.
Jika pendakwah itu memiliki ilmu pengetahuan yang secukupnya, dia mampu menyedarkan masyarakat dengan hujah-hujahnya yang rasional dan bertepatan dengan kehendak syarak berkaitan kebaikan dan keindahan agama Islam. Sejarah juga telah membuktikan bahawa selain mengunakan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam dalam berdakwah, ilmu pengetahuan juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan kejayaan sesuatu kerja dakwah.
          ii.            Iman yang kuat (kekuatan kerohanian)
Aspek kerohanian merupakan aspek yang penting yang perlu ada pada seorang daie. Tanpa kekuatan kerohanian seseorang pendakwah pasti akan mudah rasa berputus asa dalam menjalankan kerja-kerja dakwah jika dakwah yang di sampaikan tidak diterima.
Berputus asa merupakan satu sifat yang perlu dihindari oleh seorang pendakwah. Seorang pendakwah perlu sentiasa beristiqamah dan sentiasa beranggapan bahawa dia sebagai penggerak dan penerus perjuangan Baginda s.a.w.

        iii.            Berakhlak mulia
Kejayaan sesuatu usaha dakwah itu juga bergantung kepada akhlak dan sahsiah seorang pendakwah. Hal ini kerana pendakwah merupakan ikutan atau contoh teladan kepada masyarakat sekeliling. Oleh yang demikian seorang pendakwah perlu memiliki akhlak dan sahsiah yang terpuji seperti Rasulullah s.a.w dan para sahabat Baginda yang begitu komited dalam berdakwah.

b)       Penerima Dakwah ( المدعو )
Penerima dakwah atau al-mad’u ialah manusia yang diseur ke jalan Allah s.w.t sama ada dia seorang Islam atau pun bukan Islam. Hal ini bererti setiap manusia tidak terkecuali daripada menerima seruan dakwah Islamiah. Islam juga tidak membezakan antara seorang manusia denga manusia yang lain. Hal ini juga menjadikan Islam sebagai satu wasilah perhubungan antara satu sama lain.

c)      Misi Dakwah ( الرسالة )
Secara dasarnya misi dakwah bertujuan supaya penerima dakwah memahami, yakin dengan kebenaran yang dianjurkan oleh Islam dan menghayatinya sebagai satu cara hidup. Misi dakwah juga menjadi asas kepada menggerakkan pendakwah untuk menyampaikan seruan mengenai agama Islam kepada penerima dakwah. Oleh yang demikian misi kepada dakwah yang disampaikan perlu merangkumi semua aspek yang mana akan memperjelaskan mengenai kesempurnaan Islam dari perkara utama dan asas iaitu hal-hal yang berkaiatn dengan keimanan kepada Allah s.w.t hinggalah kepada sekecil-kecil perkara seperti hal yang berkaitan kemanusiaan.
Selain itu, misi dakwah yang dibawa jua perlu meliputi semua isi wahyu yang diturunkan kepada junjungan besar kita Muhammad s.a.w. Hal ini kerana risalah dakwah yang terkandung dalam kita agung umat Islam iaitu al-Quran akan tetap terjamin dan terpelihara oleh Allah s.w.t dari sebarang penyelewengan hingga ke penghujung usia dunia ini. Isi kandungannya juga tidak dapat ditandingi oleh sesiapa.

d)                 Metod Dan Cara (   (  المنهج والأسلوب
Metod dan cara berdakwah yang dianjurkan oleh Islam ketika hendak menyampaikan dakwah boleh dibahagikan kepada lima bahagian. Antara metod yang dianjurkan ialah :
i.           Al-Hikmah
Syeikh al-Qahthani (1992: 27) telah menyimpulkan al-hikmah dengan katanya, “Setelah merenung dan mengkaji, kita dapati bahawa takrif yang syumul yang menggabungkan dan mencantumkan pelbagai pendangan dalam mendefinisikan al-hikmah ialah takrif memebetuli atau menepati dalam perkataan dan perbuatan, dan meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya.”

ii.         Al-Maw’izah al-Hasanah
Metod al-maw’izah al-hasanah ialah dengan memberi nasihat yang baik dengan menyatakan segala tegahan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah serta memberikan peringatan terhadap kejadian yang pernah menimpa manusia dengan mengingatkan orang ramai tentang kejadian tersebut supaya mereka beringat-ingat dengan balasan Allah (Ibn Kathir, 1996: 93).

iii.       Al- Mujadalah al-Husna
Al-mujadalah al-husna meliputi aspek-aspek persamaan antara pihak yang terlibat dalam sesuatu perbahasan. Rentetan daripada itu barulah diperbahaskan masalah-masalah perbezaan yang wujud hingga menjurus kepada titik tolak yang diharapkan tidak meninggalkan kesan kekalahan dan kejatuhan harga diri, malah dengan penuh kesedaran pihak sasaran menerima kebenaran yang tersingkap dengan hati yang terbuka (Yusuf al-Qardawi, 1982: 212).

iv.       Bi al-Lisan / Bi al-Qawl

Lisan ialah anugerah yang diberikan Allah s.w.t kepada seluruh umat manusia. Melaluinya kata-kata dapat didengar dan difahami serta menjadikannya bahasa perantaraan kepada komunikasi antara manusia. Seseorang akan dikutuk dan dihina apabila mereka menyalahgunakan lisan yang dikurniakan Allah s.w.t ketika di dunia dan semua ini akan dihisab oleh-Nya diakhirat kelak.

v.         Fardiyyah
Dakwah fardiyyah ialah satu ajakan, panggilan atau seruan ke jalan Allah s.w.t yang dilakukan oleh seorang pendakwah, bagi mempengaruhi orang lain dengan tujuan untuk memindahkan mereka dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik dan diredhai Allah s.w.t (Ali Abdul Halim Mahmud, 1991: 19).


5.0       OBJEKTIF DAKWAH
Islam merupakan agama yang benar dan mengajak manusia ke arah kebaikan. Manusia dikurniakan akal dan fikiran oleh Allah SWT untuk menilai sesuatu perkara sama ada perkara tersebut baik atau pun sebaliknya.
            Namun begitu, disebalik anugerah akal dan fikiran yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hambanya, masih ramai di kalangan manusia yang masih kufur serta tidak beriman kepada Allah. Oleh itu, dakwah memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan setiap umat Islam kerana dengan dakwah, kita dapat mengajak manusia ke arah kebaikan serta kembali ke jalan yang benar iaitu percaya dan beriman kepada Allah SWT.
            Hal ini kerana, disebalik usaha dakwah, terdapat objekti yang utama dalam penyebaran dakwah yang mana ianya menjadi tuntutan ke atas setiap orang Islam. Dakwah dilaksanakan bertujuan untuk membawa kepada kebaikan yang berpanjangan yang mana hasil daripadanya akan membbawa seseorang manusia itu kepada penyempurnaan kebaikan. Oleh itu, objektif dakwah dilaksanakan di dunia ini adalah bertujuan bagi mencapai kebahagiaan dan menyebarkan Islam (Ahmad Ahmad Ghalush : 1978 : 29).
            Hal ini kerana, Islam itu merupakan agama yang syumul iaitu merangkumi setiap aspek kehidupan sama ada di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, dakwah yang dilakukan bukan semata-mata bertujuan bagi menarik golongan bukan Islam memeluk agama Islam sekaligus meramaikan jumlah umat Islam tetapi ia ada lah sebaliknya. Hal ini kerana, disebalik mengajak golongan bukan Islam menerima Islam, dakwah yang dilakukan juga adalah bertujuan bagi membolehkan setiap manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.
            Hal ini kerana dunia ini adalah sementara dan juga merupakan jambatan bagi manusia sebelum menuju ke alam akhirat. Disebalik mengajak kepada Islam, dakwah juga mampu membuatkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kerana kebahagiaan yang sejati adalah apabila berana di bawah rahmat Ilahi. Oleh itu, dakwah adalah amat penting bagi membolehkan setiap manusia itu mencapai kebahagiaan sama ada di dunia dan juga di akhirat.

6.0       PERSEDIAAN SEORANG PENDAKWAH
Berdakwah merupakan tugas mulia yang diwarisi daripada para nabi dan rasul. Sebagaimana nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai rasul terakhir bagi menyebarkan risalah Islam kepada seluruh alam, maka kita sebagai umat Islam berperanan dan bertanggungjawab dalam meneruskan dakwah yang telah dimulakan oleh Baginda.
            Oleh itu, dalam usaha kita menyebarkan dakwah kepada golongan bukan Islam, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian bagi memastikan dakwah yang disampaikan dan diterima oleh golongan bukan islam. Dalam hal ini, perkara yang dimaksudkan ialah persediaan bagi seorang pendakwah sebelum menyampaikan dakwah.
Hal ini kerana, dalam usaha berdakwah kepada golongan bukan islam, persediaan yang rapi diperlukan bagi menerangkan segala perkara yang berkaitan dengan Islam dan menjawab segala persoalan yang dilemparkan kepada para pendakwah. Oleh itu, terdapat beberapa persediaan awal yang perlu dilakukan oleh pendakwah. Antara persediaan yang perlu dilakukan ialah:

6.1       Mempunyai Ilmu Pengetahuan Yang Luas
Ilmu merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan. Hal ini kerana, melalui ilmu, seseorang itu dapat menilai baik buruk sesuatu perkara disamping menimbang perkara tersebut dengan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Oleh itu, dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam, ilmu pengetahuan yang luas adalah amat penting bagi menjawab segala persoalan dan pertanyaan yang diajukan kepada para pendakwah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran:
فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُ ۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ‌ۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ
 وَمَثۡوَٮٰكُمۡ (١٩(
Maksudnya: Oleh itu, maka Tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (Wahai Muhammad) Bahawa Sesungguhnya tiada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap Yang Engkau lakukan.
(Muhammad; 47: 19)
Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahawa ilmu pengetahuan amat penting sebelum bertindak dan melakukan sesuatu. Hal ini kerana, sekiranya kita bertindak tanpa memiliki ilmu pengetahuan, tidak kiralah sekuat mana kita berusaha, pasti tidak akan membuahkan hasil  kerana perbuatan dan tindakan itu tidak akan sempurna dan tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki bahkan akan menjadi gagal. Oleh itu, jika ilmu pengetahuan dilihat amat penting sebelum melakukan sesuatu perkara, adalah lebih utama lagi bagi memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam kerana dengannya kiata akan dapat menyampaikan manusia kepada Allah SWT (Abdul Karim Zaidan : 1980 : 33).
Disamping itu, ilmu pengetahuan yang luas amat penting dalam berdakwah kerana golongan bukan islam sudah semestinya tidak mempercayai kebenaran yang dinyatakan dan yang terdapat di dalam al-Quran. Oleh itu, adalah penting bagi setiap pendakwah untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar mampu berhujah dengan menggunakan logik akal disamoing dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran. Hal ini kerana, adalah sukar bagi seseorang itu untuk menerima Islam sekiranya individu yang mengajak kepada Islam itu sendiri kurang pengetahuan mengenai dan tidak dapat menjelaskan persoalan yang diajukan.
Oleh itu, dalam usaha berdakwah kepada golongan bukan islam, ilmu dilihat amat penting dan merupakan persediaan asas bagi seseorang pendakwah dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam. Hal ini kerana, ilmu mampu menguatkan setiap perkara yang cuba disampaikan oleh pendakwah.

6.2       Mengubah Sikap Dan Tingkah Laku
Dalam usaha menyampaikan dakwah, setiap sudut yang adal pada diri pendakwah akan diteliti. Hal ini kerana, seorang pendakwah itu mencerminkan Islam dan setiap tingkah laku dan perbuatannya akan diperhatikan. Oleh itu, dalam usaha berdakwah kepada golongan bukan isla, adalah amat penting bagi seseorang pendakwah untuk mengubah sikap dan tingkah laku sebagai persediaan awal dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam.
                        Di samping mengajak kepada Islam, dakwah juga berperanan mempengaruhi orang lain supaya mengubah sikap, pemikiran dan tingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Oleh itu, dalam uasaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan isla, seseorang pendakwah itu dapat terus menerus mempengaruhi orang lain selagi mana orang itu menaruh kepercayaan kepadanya dan kepada apa yang disampaikannya. Namun begitu, ada kalanya seseorang itu disukai tetapi kata-kata yang disampaikannya tidak dapat mempengaruhi orang yang mempercayainya (Abdullah Hassan : 2007 : 179).
                        Masalah ini berlaku kerana walaupun apa yang disampaikan adalah benar, namun sekiranya terdapat cacat cela pada individu yang menyampaikan kebenaran tersebut, adalah sukar bagi seseorang itu untuk menerima apa yang disamapai. Hal ini kerana, dalam berdakwah tingkah laku pendakwah amat penting kerana dengan tingkah laku yang baik, ia akan dapat mempengaruhi orang lain untuk menerima apa yang disamapaikan. Hal ini kerana perkara yang zahir itu memainkan peranan yang penting dan akan dinilai oleh manusia.
                        Oleh itu, dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam, mengubah sikap dan tingkah laku dilihat amat penting sebagai persediaan awal sebelum berdakwah kepada golongan bukan islam keranaa dengannya ia akan lebih menjamin kejayaan dan keberksanan dakwah yang disampaikan sekaligus menjadikan dakwah yang disampaikan itu akan diterima

6.3       Memiliki Iman Yang Teguh
Islam merupakan agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Keimanan dan keyakinan yang teguh merupakan asas kepada keimanan kepada Allah SWT. Hal ini kerana, tanpa keyakinan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Islam, adalah mustahil bagi seseorang itu untuk menerima Islam.
                        Dalam usaha menyampaikan dakwah, keimanan yang teguh adalah amat penting bagi seorang pendakwah kerana dengan iman yang teguh, barulalah seseorang itu mampu mengajak manusia yang lain kkepada Islam. Apa yang dimaksudkan dengan iaman yang teguh ialah keyakinan terhadap agama Islam yang telah dikurniakan Allah kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Firman Allah di dalam al-Quran:
وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَہُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَہُمۡ‌ۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰ‌ۗ وَلَٮِٕنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ‌ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ۬ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠(
Maksudnya: Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar.                                          (al-Baqarah; 2: 120)
Oleh itu, dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam, keyakinan terhadap kebenaran Islam itulah yang menjadi suatu prinsip yang tidak dapat di tawar-tawar lagi. Setiap penyeleengan yang dilakukan daripada prinsip tersebut adalah kesesatan yang lahir dari nafsu keinginan yang merupakan tanda kurang sempurnanya iman (Abdul Karim Zaidan : 1980 : 45).hal ini kerana, iaman menjadi tunjang asas kepada seseorang muslim dalam mengharungi cabaran yang dihadapi sama ada dalam kehidupan ataupun dalam usaha menyampaikan dakwah.
Oleh itu, sebagai persediaan seorang pendakwah, keimanan yang teguh kepada Allah dilihat suatu kelenhgkapan yang amat diperlukan. Hal ini kerana, dalam usaha berdakwah kepada golongan bukan islam, kita inginkan mereka tertarik kepada Islam dan bukannya sebaliknya. Namun, hal itu mungkin berlaku sekiranya seorang pendakwah itu tidak memiliki keimanan yang teguh, berkemungkinan baginya untuk tertarik kepada agama lain seterusnya menjadi kufur kepada Allah SWT.
Oleh itu, dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam, persediaan yang rapi diperlukan oleh seorang pendakwah bagi memastikan dakwah yang disampaikan berjaya sekaligus menjadikan Islam agama yang diterima oleh semua masyarakat. Disamping itu, persediaan yang rapi mampu menjadikan seseorang pendakwah itu mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menyampai dakwah kepada orang lain sama ada masyarakat bukan islam mahhupun masyarakat islam itu sendiri.7.0       METODOLOGI DAKWAH KEPADA NON-MUSLIM

Dakwah Islamiyyah bukanlah satu kegiatan yang boleh dilakukan secara sambil lewa kerana ia merupakan satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam. Dakwah perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan bukan hanya sekadar minat dan semangat semata-mata. Seseorang pendakwah perlu mengetahui dengan jelas asas-asas ilmu dakwah dengan mempelajari metodologi-metodologi tertentu seperti mana yang telah digunapakai oleh Baginda Nabi s.a.w kerana Baginda merupakan perintis kepada ilmu dakwah. Metodologi dakwah yang sama boleh digunapakai dalam usaha berdakwah kepada golongan non-muslim dengan menerapkan sedikit elimen-elimen atau disesuaikan dengan persekitaran semasa.
Antara metodologi yang boleh digunapakai ialah:
a)      Hikmah dan Pengajaran yang Baik.
Cara hikmah yang dimaksudkan ialah perkataan yang tegas dan benar yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Dakwah harus disampaikan dengan cara yang berhikmah dan tidak menimbulkan perkara yang samar-samar dan boleh mengelirukan golongan non-muslim. Pengajaran daripada cerita yang disampaikan juga harus dalam bentuk yang penuh hikmah dan lemah-lembut tanpa mengabaikan amaran yang terkandung dalam risalah dakwah.
Hal ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui firmannya:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ‌ۖ وَجَـٰدِلۡهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُ‌ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ‌ۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ
Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk.
(al-Nahl; 16:125)

Peranan akhlak yang ditonjolkan pendakwah dapat membantu kejayaan seseorang pendakwah dalam menyebarkan dakwah kepada golongan non-muslim. Para pendakwah boleh menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai contoh ikutan. Hal ini kerana Allah s.w.t sendiri telah memperakui Baginda sedemikian dalam al-Quran. Karekter yang ditonjolkan oleh Baginda menambahkan lagi keyakinan dan kepercayaan golongan non-muslim bahawa melaksanakan ajaran Islam bukanlah sesuatu yang sukar. Inilah yang sepatutnya diikuti oleh pendakwah masa kini dalam menyebarkan agama Islam kepada golongan non-muslim.

b)      Membalas Kejahatan dengan Kebaikan
Metodologi dakwah ini sesuai digunakan oleh seorang pendakwah dalam menarik golongan non-muslim kepada Islam. Hal yang demikian juga telah diajarkan oleh Baginda Nabi s.a.w kepada seluruh umatnya iaitu membalas kejahatan dengan kebaikan.
Seorang pendakwah perlu sentiasa berwajah ramah dan murah dengan senyuman serta sentiasa menjaga sopan dan santun ketika berinteraksi dengan masyarakat biarpun ketika itu pendakwah tersebut diuji dengan pelbagai cabaran daripada masyarakat. Kesabaran dan sifat pemaaf yang ditonjolkan oleh seorang pendakwah mampu mencairkan hati golongan non-muslim untuk memeluk Islam. Sejarah dakwah Nabi s.a.w telah membuktikan bahawa membalas kejahatan dengan kebaikan mampu membawa seseorang individu kepada Islam.
Kisah seorang pengemis buta yang sentiasa mencaci Rasululluh s.a.w boleh dijadikan iktibar. Dengan berkat kesabaran Baginda s.a.w yang terus berbuat baik kepada pengemis tersebut dengan member makan kepadanya telah melembutkan hati pengemis tersebut memeluk Islam.

c)      Tulisan
Seorang pendakwah bukan sahaja boleh berdakwah melalui ucapan, bahkan mesej dakwah juga boleh disampaikan melalui tulisan yang ditulis kepada sahabat-sahabat dari golongan non-muslim.
Tulisan yang disampaikan kepada penerima dakwah boleh berbentuk seruan dan ajakan kepada agama Islam. Selain itu, pendakwah juga boleh menulis tulisan-tulisan yang berkaitan panduan dan ajaran yang terkandung dalam agama Islam agar lebih difahami oleh golongan sasar selain menceritakan kebaikan-kebaikan yang ada pada agama Allah ini berbanding agama yang mereka anuti.

d)     Kaunseling

Untuk mencapai tujuan dakwah yang sebenar, ia memerlukan kepada peralatan dan prasarana yang mencukupi. Media dakwah ialah segala yang boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah seperti yang telah ditentukan.
Dakwah masa kini hendaklah sedikit berbeza berbanding dahulu. Selain lisan, dakwah boleh dilakukan melalui bimbingan dan praktikal dengan menggunakan cara yang lebih meluas. Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dikenal pasti boleh menjadi kumpulan sasar perlulah didekati. Kaunseling adalah salah satu metod dakwah yang sesuai bagi mendekati golongan sasar. Jangan menganggap bahawa kaunseling hanya kepada mereka yang bermasalah. Seorang pendakwah harus bijak menggunakan kaedah ini bagi menyebar luaskan ajaran Islam kepada golongan non-muslim. Disamping menyampaikan nasihat, pendakwah juga boleh menyelitkan risalah-risalah dakwah di dalamnya.

Metod ini telah diperlihatkan oleh Allah s.w.t melalui firmanNya:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ‌ۖ وَجَـٰدِلۡهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُ‌ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ‌ۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ
Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk.
(al-Nahl; 16:125)

Perkataan nasihat pada ayat al-Quran diatas adalah sama konsepnya dengan kaunseling. Oleh itu dalam mendekati golongan non-muslim, para pendakwah boleh menggunakan kaedah ini untuk menyebarkan dakwah disamping dapat membetulkan akidah manusia selain membantunya menyelesaikan kerumitan yang berlaku (Amaludin Ab. Rahman, 2008: 146-147).

e)      Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Dengan adanya teknologi maklumat yang serba canggih kini, perhubungan antara manusia menjadi lebih mudah. Pelbagai medium komunikasi yang menggunakan teknologi seperti email, khidmat pesanan ringkas, facebook, twiter, blog dan sebagainya boleh dijadikan alat untuk berdakwah. Oleh yang demikian, para pendakwah perlu mengambil kesempatan dengan menggunakan segala medium ini untuk mendekati kumpulan sasar terutamanya golngan non-muslim.
Dengan adanya medium seperti ini risalah dakwah lebih mudah disampaikan dan cepat. Pendakwah tidak perlu lagi untuk keluar berjumpa golongan ini dan dakwah boleh dilakukan di pada bila-bila masa sahaja. Pendakwah boleh menulis kata-kata nasihat dan menceritakan kebaikan Islam dan disampaikan kepada golongan non-muslim melalui email dan sebagainya.


8.0       MEDIUM-MEDIUM DAKWAH
Untuk mencapai tujuan dakwah, ia memerlukan peralatan dan prasarana yang mencukupi. Medium dakwah merupakan segala sesuatu yang boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam berdakwah. Medium dakwah merangkumi barang(material), orang, suasana, organisasi, dana, bahasa dan sebagainya.
Hal ini kerana, dengan kecanggihan teknologi, pelbagai perkara boleh dijadikan medium dalam penyebaran dakwah tanpa perlu bergantung kepada sesuatu perkara sahaja. Terdapat pelbagai medium boleh dijadiakan perantara dalam menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam. Antara medium yang boleh diguna pakai dalam penyebaran dakwah ialah:
8.1       Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Kita sedia maklum bahawa pada zaman teknologi yang canggih ini dua orang yang berjauhan boleh berhubung hanya dengan menghadap sebuah komputer. Justeru, para pendakwah seharusnya memanfaatkan kemudahan dan kelebihan yang dimiliki sepenuhnya untuk berdakwah. Disamping menggunakan medium lama seperti berceramah dan sebagainya, medium baru juga boleh digunakan sebagai medium tambahan dalam usaha menyebarkan dakwah Islam.
                        Menerusi kecanggihan teknolog maklumat, pelbagai perkara yang sukar boleh dilakukan kerana setiap perkara adalah tidak mustahil pada masa kini. Hal ini kerana, dengan teknologi yang canggih, pelbagai perisian yang diperlukan oleh seorang pendakwah boleh diperolehi dengan mudah seperti perisian al-Quran serta hadis-hadis sahih. Dengan ini, penyebaran dakwah dapat dilakukan dengan lebih mudah serta menjamin keberkesanan dakwah yang dilakukan (Zulkiple Abd. Ghani : 2007 : 77)
            Disamping itu, melalui kecanggihan teknologi maklumat, dakwah juga boleh dilakukan dalam bentu multimedia. Contoh yang dapat dilihat ialah melalui penghasilan animasi Muhammad The Last Propeht. Melalui perkara seumpama ini, mesej mengenai Islam dan segala ajarannya dapayt disampaikan dengan lebih meluas kerana ianya mampu sampai ke seluruh negara dan tidak tertumpu kepada sesuartu kawasan sahaja. Oleh itu, melalui pengaplikasian teknologi maklumat, usaha dakwah kepada masyarakat bukan islam dapat dilakukan dengan lebih berkesan dan menyeluruh.

8.2       Media Cetak Dan Elektronik
Medium dakwah pada masa dahulu adalah jauh berbeza dengan masa kini. Hal ini kerana, pada masa dahulu, masyarakat hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ketika itu, alatan-alatan seperti pembesar suara, radia serta televisyen masih belum wujud.
            Namun begitu, hal ini adalah jauh berbeza dengan masa kini yang mana kita dilengkapi dengan pelbagai peralatan yang cangggih seperti televisyen, radia, telefon bimbit, akhbar, majalah dan banyak lagi. Melalui kecanggihan teknologi, para pendakwah masa kini dapat menyampaikan dakwah dengan lebih mudah tanpa perlu pergi kepada golongan sasaran sebaliknya boleh menggunakan kemudahan yang sedia ada seperti radio dan televisyen. Walaupun golongan sasaran merupakan mereka yang bukan beragama isla, tetapi melalui siaran radio dan televisyen, sedikit sebanyak ia mampu menggerakkan hati mereka untuk melihat apa yang cuba disampaikan oleh Islam. Medium seperti ini dapat memudahkan para pendakwah dalam menyebarkan dakwah tanpa perle bersesak-sesak di tengah jalan raya untuk menyebarkan dakwah ke tempat yang jauh (H. Munawir Abdul Falah : 2005 : 146).
Begitu juga halnya dengan media cetak yang mudah dikeluarkan dengan adanya mesin pencetak yang canggih. Para pendakwah boleh menggunakan satu ruanagn bagi menyampaikan mesej dakwah walaupun sedikit seperti akhbar, majalah, cerpen ilmiah dan banyak lagi. Akhbar serta majalah merupakan media cetak yang amat berpengaruh dan tersebar dengan lebih cepat berbanding bahan penulisan yang lain (www.mufti selangor.gov.my.2011)
Oleh itu, disebalik kecanggihan teknologi yang dimilki p0ada masa kini, adalah amat penting bagi setiap pendakwah untuk mempelajari serta mendalami kecanggihan teknologi yang dimiliki. Hal ini bagi memastikaan bahawa para pendakwah mampu menggunakan serta mengaplikasikan setiap kemudahan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan Islam.

8.3       Perbincangan Atau Dialog
Dalam usaha menyampaikan dakwag, perbincangan dilihat amat penting sebagaai salah satu jalan dalam usaha menyebarrkan Islam. Hal ini kerana, melalui perbincangan, kita dapat memahami cara berfikir seseorang individu sekaligus mampu memahami mengapa ia tetap dengan agama asalnya dan tidak tertarik kepada Islam.
            Perbincangan atau dialog dilihat sebagai medium yang amat sempurna dalam menjalankan usaha dakwah. Hal ini kerana, melalui perbincangan, akan terhasil pertukaran pendapat antara dua orang atau lebih yang mana setiap pihak mengemukakan pendapatnya mengenai perkara yang dibincangkan.
            Dalam sesuatu perbincangan, seseorang pendakwah haruslah menggunakan cara yang baik, kata-kata yang beradab dan sopan, selalu merendahkan diri apabila berbicara, sentiasa tenang serta tidak meninggikan suara. Selain itu, seseorang pendakwah juga perlu mengawal perasaan marah, tidak mengeluarkan perkataan yang menghina atau kata-kata yang dapat melukakan perasaan dan apabila berbicara hendaklah menggunakan perkataan yang lemah lembut dan penuh kasih sayang namun tetap dengan pendiriannya iaitu menyatakan kebenaran dan meyakinkan orang kepada kebenaran (Abdul Karim Zaidan : 1980 : 274). Ini adalah bertepatan dengan firman Allah di dalam al-Quran:
ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ‌ۖ وَجَـٰدِلۡهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحۡسَنُ‌ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ‌ۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ (١٢٥(
Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik;
(an-Nahl; 16: 125)
Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahawa Islam menganjurkan cara yang baik dalam berdakwah kepada golongan bukan Islam. Oleh itu, sebagai pendakwah, kita haruslah mempersiapkan diri sama ada dari segi mental mahupun fizikal bagi menghadapi cabaran dan dugaan yang bakal dihadapi dalam usaha menyampaikan dakwah kepada golongan bukan islam.


9.0       CABARAN DALAM USAHA BERDAKWAH
Dakwah Islamiah merupakan suatu usaha untuk membentuk pemikiran dan sikap manusia supaya berada di dalam satu acuan yang ditentukan oleh Allah SWT . Untuk mencapai matlamat tersebut, banyak halangan yang terpaksa dihadapi oleh pendakwah yang datang dari pelbagai pihak.
Namun keadaan tersebut tidaklah bererti bahawa ada kalanya dakwah tidak menghadapi apa-apa masalah. Jadi yang dimaksudkan dengan rintangan dakwah ialah masalah-masalah yang lahir disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang sepatutnya tidak ada. Antara cabaran yang dihadapi dalam usaha berdakwah ialah:


9.1       Konsep Islamophobia
Media massa tempatan dan di luar negara tidak henti-henti menyiarkan rencana, pemberitaan dan komen-komen yang memburukkan Islam. Mereka mengguna pakai istilah-istilah yang sengaja mengaitkan Islam dengan perbuatan jenayah, ganas, bermuslihat dan sebagainya untuk menutup mata terhadap perlakuan ganas regim penjajah, Israel dan negara kuasa besar yang sering melakukan keganasan terhadap negara-negara kecil di dunia.
Dalam masa yang sama mereka memperguna prasarana undang-undang antarabangsa dan insititusi antarabangsa untuk mengekang kebangkitan negara-negara Islam (Abd Ghani Samsudin : 2002). Oleh itu kesan daripada apa yang disiarkan dan pemahaman masyarakat dunia terhadap Islam, maka adalah sukar bagi pendakwah untuk menyebarkan Islam kerana masyarakat telah mempunyai pandangan negatif terhadap Islam.
Melalui konsep islamophobia ini, para pendakwah semakin sukar bagi mendekati masyarakat bukan islam kerana mereka lebih suka menjauhkan diri daripada masyarakat Islam. Hal ini kerana mereka terkesan dan terpengaruh dengan berita yang digembar gemburkan oleh barat. Mereka beranggapan bahawa apa yang disampaikan adalah benar dan Islam merupakan agama yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sesuatu perkara.
Oleh itu, adalah penting bagi para pendakwah berusaha untuk mendekati golongan bukan islam bagi menyampaikan dakwah seterusnya menjelaskan kepada mereka keadaan ayng sebenarnya. Hal ini kerana, pemahaman yang betul mengenai Islam harus disebarkan bagi menghilangkan keraguan tentang Islam dalam kalangan masyarakat bukan islam.      Ini kerana tindakan segelintir masyarakat Islam tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai Islam.


9.2       Penerimaan Keluarga Dan Masyarakat
Berdakwah kepada masyarakat bukan islam di Malaysia merupakan satu cabaran yang besar bagi setiap pendakwah. Hal ini kerana masyarakat malaysia terdiri daripada pelbagai latar belakang masyarakat. Oleh itu terdapat pelbagai cabaran dan dugaan yang dihadapi dalam usaha menyebarkan dakwah Islam.
Bagi individu yang tertarik kepada Islam, agak sukar bagi mereka untuk menerima Islam kerana bimbang akan penerimaan keluarga dan masyarakat. Hal ini kerana, bagi seseorang yang memeluk agama Islam, ia akan berhadapan dengan tekanan daripada keluarga serta komuniti asal agamanya. Ia merupakan fenomena atau masalah umum yang akan dihadapi oleh mereka yang ingin memeluk agama Islam. Terputusnya hubungan kekeluargaan dan kehilangan pekerjaaan adalah dua masalah utama yang biasanya dihadapi oleh mereka yang ingin memeluk Islam (Abdul Ghafar Hj Don & Zulkiple Abd. Ghani : 2009 : 174).
Oleh itu, bagi setiap pendakwah, ujian dan dugaan seperti ini harus cuba diatasi bagi menjayakan usaha dakwah yang dilakukan. Golongan bukan islam pasti akan memikirkan perkara ini adalah suatu masalaah besar sekiranya mereka memeluk Islam. Oleh itu, adalah penting penerangan diberikan bahawa walaupun mereka dan ahli keluarga sudah berbeza agama, tetapi hubungan kekeluargaan tetap terjalin dan tidak terputus disebabkan perbezaan agamaa.
Di samping itu, bagi mereka yang kuatir akan kehilangan pekerjaan disebabkan pertukaran agama, harus diyakinkan bahawa Allah itu maha berkuasa dan Ia berkuasa memberi rezeki kepada hamba-hambaNya. Oleh itu, para pendakwah harus bijak dalam usaha menangani masalah seperti ini sekiranya ia terjadi dalam usaha menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan islam.


9.3       Gaya Hidup Masyarakat Islam
Islam merupakan agama yang mengajak kepada kebaikan. Islam telah meletakkan garis panduan yang lengkap kepada penganutnya merangkumi segala asperk seperti, ibadah, muamalah, jenayah, kehidupan seharian dan sebagainya.
Namun begitu, tidak setiap umat Islam mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Hal ini telah menyebabkan berlakunya masalah dan halangan dalam menyebarkan dakwah sekaligus menjadikan cabaran berdakwah semakin sukar. Kadang kala golongan bukan islam merasa keliru dengan gaya hidup tidak Islamik sebilangan ahli komuniti muslim khususnya orang Melayu-Islam. Gejala murtad, masalah sosial, krisis kepimpinan adalah antara masalah besar yang dikaitkan dengan komuniti Melayu-Islam. Isu-isu tersebut memberi gambaran buruk kepada komuniti lain dalam melihat Islam (Abdul Ghafar Hj Don & Zulkiple Abd. Ghani : 2009 : 176).
Oleh itu, adalah penting bagi setiap masyarakat Islam untuk berusaha bagi memperbaiki diri serta menyelesaikan permasalahan dalaman yang timbul bagi menunjukkan imej yang positif kepada masyarakat bukan islam. Hal ini adalah penting bagi menarik masyarakat bukan islam agar dekat kepada Islam sekaligus menjadikan mereka hamba yang beriman kepada Allah SWT.


10.0     KESIMPULAN
Kesimpulannya, dakwah merupakan suatu tuntutan ke atas setiap orang Islam. Hal ini kerana, adalah menjadi tanggungjawab kita bagi mengajak mereka yang belum menganal Islam agar beriman kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu.
            Asas kejayaan sesuatu usaha dakwah yang dilakukan terlatak pada diri pendakwah itu sendiri. Hal ini kerana, pendakwah memainkan peranan penting dalam usaha menarik serta meyakinkan masyrakat bukan islam kepada kebenaran islam. Adalah amat penting bagi seseorang pendakwah itu untuk mempersiapkan diri sebelum menjalankan dakwah bagi memastikan apa yang cuba disampaikan itu dapat diterima serta tidak dapat disangkal olehh golongan sasaran.
            Oleh itu, dakwah dilihat sebagai suatu usaha yang amat penting bagi menjamin kebahagiaan bersama sama ada di dunia mahupun di akhirat kelak. Hal ini kerana, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan dunia ini merupakan jambatan bagi menuju ke akhirta. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan bagi setiap individu yang bergelar muslim bagi menjalankan dakwah bagi mengajak manusia agar kembali ka jalan yang benar iaitu dengan mentauhidkan Allah SWT.


BIBLIOGRAFI
Al-Quran al-Karim
Abdul Ghafar Hj. Don & Zulkiple Abd. Ghani. 2009. Dakwah Kepada Non-Muslim Di Malaysia: Konsep, Metode dan Pengalaman. Selangor: Pusat Penerbitan Dan Percetakan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Abdul Karim Zaidan. 1972. Usul al-Dakwah. Baghdad: Matba’ah al-A’zim
Abdullah Hassan. 2007. Berdakwah Dengan Efektif. Selangor: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd
Ahmad Ahmad Ghalush. 1978. Al-Da’wah al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Hunani
Al-Fadhil Ustaz Abd Ghani Samsudin. 2002. Ijtima' Ulama' Negeri Pahang pada 4 Jun 2002 anjuran Persatuan Ulama' Malaysia Cawangan Pahang di Hotel Seri Malaysia, Temerloh Pahang.
Ali Abdul al-Halim. 1990. Fiqh al-Dakwah Ila Allah. Al-Mansurah: Dar al-Wafa’
Amaludin Ab. Rahman. 2008. Perkhidmatan Kaunseling: Pendekatan Dalam Hikmah Berdakwah. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd.
Dr. Abdul Karim Zaidan. Terjemahan H.M. Asywadi Syukur LC. 1980. Jilid 2. Dasar-Dasar Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Islam
Ghalwash, Ahmad, Ahmad. 1978. Al-Dakwah Al-Islamiah : Usuluha wa Wasailuha. Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misry.
H. Munawir Abdul Falah. 2005. Pantulan Cahaya Rasul. Yogjakarta: Pusaka Pesantren
Kamus Dewan Edisi Ketiga. 1998. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rusydi Ramli al-Jauhari. 2012. Biografi Agung Rasulullah s.a.w. Kuala Lumpur: Must Read Sdn. Bhd.
Zulkiple Abd. Ghani. 2001. Islam, Komunikasi Dan Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn.Bhd.